Ссылки в статье:

[1] stroy.1prof.by: https://stroy.1prof.by/news/no-category/otchetnaya-konferenciya-pervichnoj-profsoyuznoj-organizacii-rupp-granit/