Ссылки в статье:

[1] Наш край: https://nashkraj.by/news/obshchestvo/profsoyuz-baranovichskogo-predpriyatiya-nazvan-pobeditelem-smotra-konkursa-v-oblasti-i-respublike/