Ссылки в статье:

[1] полностью: https://www.belta.by/regions/view/v-breste-uzhestochili-masochnyj-rezhim-v-obschestvennom-transporte-462941-2021/