Ссылки в статье:

[1] БЕЛТА: https://www.belta.by/society/view/vyshlo-v-svet-izdanie-obnovlennoj-konstitutsii-belarusi-na-treh-jazykah-502646-2022/