Ссылки в статье:

[1] «Вытокi. Крок да Алiмпу»: https://1prof.by/news/stil-zhizni/novyj-sezon-festivalya-vytoki-krok-da-alimpu-startuet-v-rechice-20-maya-2022-goda/