Ссылки в статье:

[1] 1prof.by : https://1prof.by/news/v-strane/zadacha-kazhdogo-belorusa-sohranit-i-preumnozhit-nasledie-predkov/